Želechovice & Alšík Škrpa

Želechovice, podzim Léta Páně 1422: "No dobrá, tak je to tady samá chmelnice. Ale svaté přijímání z tupláku namísto z kalicha... To už je moc i na nás!"

Želechovice

Obec na Lovosicku, dnes součást Čížkovic

Obec Želechovice

Z roku 1363 pochází i zmínka o želechovickém statku, který vlastnil Vít z rodu Suleviců. V 15. století byly Želechovice rozděleny na dvě části, jedna patřila k Sulejovicím a druhá ke Košťálovu. Košťálovu později připadl i zbytek vsi.

V roce 1615 postavil v Želechovicích jejich majitel Felix Častovec Kaplíř tvrz, kterou prodal Vchynským. I těm, podobně jako Kaplířům, byl majetek roku 1634 zkonfiskován. V té době již byla tvrz zbouraná. Želechovice pak až do roku 1850 patřily do teplického panství Aldringenů.

Kaple Navštívení Panny Marie

Kaple se šestibokou zvoničkou na střeše, čtvercového půdorysu se zaoblenými rohy, s fasádou zdobenou lizénami. Postavená v 18. století v barokním stylu, později secesně upravená. Vnitřek kaple je plochostropý, z mobiliáře se zmiňuje obraz sv. Jana Nepomuckého v barokním rámu s páskovou ornamentikou z 1. pol. 18. stol..

Zámek Velké Žernoseky
© 2015 Alšík & Co. ~ All rights reserved.