Historie hradu a zámku Skalka

První písemná zmínka o hradu pochází z roku 1357, kdy se jeho název objevuje v predikátu Petra ze Skalky, ale není vyloučen ani starší původ hradu. V roce 1414 je jako majitel Skalky uveden Hanuš Kaplíř ze Sulevic, který v husitských válkách stál na straně krále Zikmunda. V r. 1540 držel Skalku Jan z Vřesovic, ale již r. 1544 získal hrad opět Jan Kaplíř ze Sulevic a na Košťálově. Po něm ho zdědil po r. 1558 jeho syn Zdeslav († asi 1566). Kaplířové vlastnili Skalku až do roku 1578, kdy ji sňatkem (s dcerou Zdeslava Annou) získal Adam Hrzán z Harasova.

Během třicetileté války lavíroval majitel Skalky Zdeslav Hrzán z Harasova (syn Zdeslavův) mezi válčícími stranami. Skalku se mu ale podařilo udržet a uhájit před konfiskací ze strany královské komory. Za švédského vpádu v roce 1639 byl hrad zpustošen a od té doby přestal být obývaný. Hrzánové se rozhodli postavit nové rezidenční sídlo, jehož podoba nasvědčuje vzniku ve 2. polovině 17. století. Stalo se tak pravděpodobně za Jana Adama z Harasova († 1681), povýšeného v roce 1650 do panského stavu a roku 1666 mezi říšská knížata. V roce 1719 bylo panství Skalka spojeno s dominiemi Dlažkovice a Podsedice a zámek se stal jejich správním střediskem.

V letech 1730 vlastnil tento majetek Karel Ferdinand z Hatzfeldu. Po jeho smrti r. 1796 Hatzfeldové vymřeli a panství zdědili Schönbornové.

22. ledna 1945 se na zámku narodil Kryštof Maria Schönborn, ovšem už v září téhož roku byla jeho rodina odsunuta a později žila převážně v Rakousku. Kryštof Maria Schönborn byl od roku 1995 vídeňským arcibiskupem a od roku 1998 kardinálem.

V letech 1948 – 1989 na zámku sídlil Státní oblastní archiv.

Po roce 1989 se majitelem zámku Skalka stala obec Vlastislav.

  © 2016 Alšík & Co. ~ All rights reserved | Design by W3layouts