Vrbičany & Alšík Škrpa

L. P. 1419: Alšík se právě rozhoduje zůstat táborem poblíž Vrbičan: "To je ta země zaslíbená, pivem, vínem a ženskými kláštery oplývající! Zde se usadíme!"

Vrbičany

Vrbičany (německy Worwischan), obec 7 km jižně od Lovosic, cca 348 obyvatel

Obec Vrbičany

První zprávy o obci sahají snad až do r. 1144, kdy dostavěl kníže (později král) Vladislav II. se svou chotí Gertrudou klášter premonstrátek v Doksanech a při tom daroval klášteru některé osady v okolí, mezi nimi také Vrbičany. Je ovšem možné, že šlo pouze o část Vrbičan, neboť v roce 1170 držel Vrbičany vladyka Slavkov, bratr vladyky Hrabiše.

Zámek Vrbičany

Pozdně barokní zámek Vrbičany byl postaven v letech 1786–1789 Františkem Kresselem z Kvaltenberka, pravděpodobně na místě původní středověké tvrze. Jedná se o jednopatrovou budovu, jejíž střední část je předsunutá a dvoupatrová. V současné době prochází rekonstrukcí, ale je již přístupný veřejnosti. V současné době je zde výstava historických kočárků.

Kaplička Panny Marie

Kaplička obdélného půdorysu má ve všech stěnách půlkruhově ukončenou niku, v přední stěně hlubší. Přední a zadní stěnu člení pilastry a ukončuje trojúhelný štít. Sedlovou střechu kryjí bobrovky.

Pověst

U kapličky Panny Marie stála dříve lípa, která byla prý zasazena na místě, kde padl kůň s potrestaným loupežným pánem, kterého odsoudili litoměřičtí konšelé k smrti. Odsouzený byl přivázán do sedla bujného hřebce, kterému byl uvázán na oháňku věchet slámy a zapálen. Splašený kůň uháněl cesta necesta, ve Vrbičanech padl a svou vahou jezdce zabil.

Služby v obci

Odkazy

Ke stažení (formát .pdf)

Fotogalerie

Zámek Velké Žernoseky
© 2015 Alšík & Co. ~ All rights reserved.