Sulejovice & Alšík Škrpa

Sulevice (dnes Sulejovice), L. P. 1426: Dosavadní horlivý katolík pan Kaplíř ze Sulevic se právě na základě nevyvratitelných teologických argumentů rozhodl přestoupit k husitům.

Sulejovice

Ze Sulejovic (dříve Sulevic) pochází šlechtický rod Kaplířů ze Sulevic

Sulejovice

Ves Sulejovice patří k vesnicím, které mají velmi zajímavou minulost a jejíž kořeny sahají až do pravěku. O pravěkém osídlení již z druhé poloviny 3.tisíciletí před naším letopočtem svědčí nález 40 hrobů lidu se šňůrovou keramikou.

První bezpečná zpráva o Sulejovicích (ve středověku též Sulevice) pochází z roku 1251, kdy jsou doloženi Pavlík a Štěpán ze Sulevic. Není však jisté, zda prvním příslušníkem tohoto slavného rodu nebyl Bernard (Pukard), kanovník u sv. Víta v Praze a v letech 1236-1240 pražský biskup.

Kostel Nejsvětější Trojice

Podle znaku nad portálem kostela jej nechal vystavět Kunat ze Sulevic, který byl v letech 1386-1388 nejvyšším mincmistrem, v letech 1387-1391 pak nejvyšším zemským písařem království Českého.

K zajímavostem sulejovického kostela patří, že od roku 1713 až do své smrti v roce 1741 žil v jeho blízkosti poustevník Friedrich Niedel, bratr Třetího řádu sv. Františka Serafinského. Živobytí mu poskytovalo lovosické panství.

Tvrz

Sulejovická tvrz je poprvé písemně doložena až v roce 1454. Roku 1638 se uvádí, že v Sulejovicích je tvrz od kamene s mnoha pokoji, sklepy povrchními i podzemními pod cihlou, ale že ves byla zbořena a je obydlena jen několika lidmi. Během třicetileté války byla zcela zničena (1654 se již uvádí jako zřícenina) a na jejích troskách byla později postavena sýpka. Z bývalé tvrze se tak dochovaly jen sklepy.

Služby v obci

Odkazy

Zámek Velké Žernoseky
© 2016 Alšík & Co. ~ All rights reserved. | Design by W3layouts