Oparno & Alšík Škrpa

L. P. 1419 pod hradem Oparno: Zbrojný houfec husitského hejtmana Alšíka Škrpy zaskočen ozvěnou vlastních bojových chorálů.

Oparno

Oparno je místní část obce Velemín; nad vsí se nachází zřícenina hradu Oparno

Od Lovosic k severozápadu jest pod Lovošem překrásné údolí zavřené dílem skalnatými stěnami, dílem stráněmi holými aneb lesnatými, jímž teče Milešovský potok. Ač jsou ještě jiné cesty a to kratší k Opárnu, přece radno jíti údolím potoka cestou stinnou a zelenou, zvláště okolo Císařského mlýna; neb jest velmi příjemná...

Ves Oparno

Ves snad vznikla ve 14. století jako podhradí opárenského hradu, ovšem osídlení zde bylo daleko dříve, neboť r. 1276 se uvádí jako vesnice pustá.

Zřícenina hradu Oparno

První zmínka o hradu pochází z roku 1344, kdy zde Smil z Vchynic začíná stavět; r. 1356 se již píše po Oparně. Zřejmě zde i dříve stávalo nějaké opevněné sídlo, neboť místo se nazývalo Hrádek. Smilovi potomci hrad drželi do r. 1472, kdy jej dědictvím získávají Dlaskové z Vchynic. 1486 je zmiňován jako majitel kromě Bohuslava Dlaska z Vchynic i Bohuslav ze Žeberka, takže lze usuzovat na rozdělení celého statku na dvě části. Hrad s plášťovou zdí býval nejspíše dosti rozsáhlý, s horním a dolním předhradím, dnes poškozeným stavbou železniční trati.

Již v r. 1536 je hrad uváděn jako pustý. V 19. století zde byla vystavěna dřevěná hospoda s kulečníkem; fungovala ještě počátkem 20. století.

Na hradě Opárno prý věštila kněžna Libuše, zřejmě při svých cestách za Přemyslem do nedalekých Stadic.

Služby v obci

Zámek Velké Žernoseky
© 2016 Alšík & Co. ~ All rights reserved. | Design by W3layouts