Zajímavá místa v okolí

Zámek Vrbičany


Zdevastovaný, leč ožívající zámek nedaleko Lovosic. Pozdně barokní zámek Vrbičany byl postaven v letech 1786–1789 Františkem Kresselem z Kvaltenberka, pravděpodobně na místě původní středověké tvrze. Jedná se o jednopatrovou budovu, jejíž střední část je předsunutá a dvoupatrová. Přes probíhající rekonstrukci je otevřen veřejnosti, letos zde probíhá velká výstava historických kočárků (více než 200 ks).

V zámeckém parku naleznete historicky první sochu Alšíka Škrpy a na zámku si můžete zakoupit první vydané pohledy.

Otevírací doba

Web

 

Tvrz Brozany nad Ohří


Gotická tvrz, přestavěná v 16. století na renesanční zámek Zikmundem Brozanským z Vřesovic. Od roku 1601 je jako majitel uváděn Jan Zbyněk Zajíc z Házemburku. V roce 1880 zámek vyhořel a jeho horní dvě patra byla zbourána. Patrová budova poté sloužila zemědělskému družstvu, v letech 2002 - 2005 opravena pro potřeby obce.

Výstava o historii obce, expozice útrpného práva s mučírnou.

Otevírací doba

Web

 

Vodní hrad Budyně nad Ohří


Původně pozdně gotický hrad, značně poškozen po výbuchu prachárny v r. 1551, byl později přestavěn na renesanční zámek. Za třicetileté války byl pobořen a v letech 1902-1911 přestavěn v duchu romantismu. Z původního čtyřkřídlého gotického hradu se tak zachovala dvě křídla. Expozice: Jandovo muzeum, alchymistická dílna, kaple, Zlatý sál.

V areálu hradu se každoročně koná několik zajímavých akcí: Budyňská koruna, Bitva Budyně či hudební festival Budyňský poutník.

Otevírací doba

Web

 

Zámek Ploskovice


Letní sídlo posledního korunovaného českého krále Ferdinanda V. Habsburského nechala vystavět jako letní rezidenci velkovévodkyně Anna Marie Františka Toskánská v první čtvrtině 18. století. V polovině 19. století se zámek stal soukromou rezidencí císaře Ferdinanda V. Habsburského. Při této příležitosti byl zámek zvýšen o patro a celkově upraven. Na úpravě zámku pro císaře se velkou měrou podílel jeden z nejlepších českých malířů a dekoratérů 19. století Josef Navrátil.

Otevírací doba

Web

 

Hrad a zámek Skalka


Hrad Skalka pochází ze 14. století, kdy se objevuje první zmínka o Petrovi ze Skalky. Do dnešních dob se z původního hradu dochovala pouze věž (bergfrit), vysoká asi 15 metrů. Pravděpodobně v 16. století byl hrad rozšířen a přestavěn na renesanční zámek. Hradní věž v té době sloužila jako vězení. V roce 1639 zámek zpustošili Švédové. V druhé polovině 17. století byl na stejném místě postaven barokní zámek, zřejmě podle projektu Antonia della Porty.

Expozice historie obce Vlastislav, expozice včelařství, výstava fotografií Českého středohoří, historie rodu Schönbornů, archeologický výzkum hradiště Vlastislav.

Otevírací doba

Web

 

Zámek Stekník


Na místě dnešního zámku stávala kolem roku 1600 pozdně středověká tvrz rytířské rodiny Kaplířů ze Sulevic. Kaplířové drželi Stekník až do začátku třicetileté války, kdy jim byl zkonfiskován. V roce 1681 kupuje zbytky vyhořelé tvrze bohatý žatecký měšťan Jan Jiří Kulhánek z Klaudensteina a na místě tvrze staví zámek ve stylu vrcholného baroka. Za jeho vnuka Jana Františka dochází k rokokové úpravě objektu.

Otevírací doba

Web

 

Zámek Horní Libchava


Zámek Horní Libchava byl postaven v období let 1574 až 1593 Jindřichem z Vartenberka. Po bitvě na Bílé hoře patřil hraběti Vratislavovi z Mitrovic. Po jeho smrti zámek získal řád Johannitů (Maltézský řád) a ten jej měl až do roku 1926. Roku 2011 zámek koupil Kilián Oldřich, který jej od roku 2011 zpřístupnil veřejnosti.

Otevírací doba

Web

 

Zámek Pátek


Barokní zámek nechal v obci Pátek vystavět po roce 1692 Gundakar z Ditrichštejna podle plánů italského stavitele Antonia Porty.

Výstavy: historie obce a zámku, obrazy, grafika a keramická díla akademické malířky Hany Štroblové, slavné osobnosti (Benedikt Roezl, cestovatel MUDr. Emil Holub, ak. malíř Václav Březina), "Očima vzpomínek" - součásti oblečení, doplňky a předměty našich předků, historické hračky.

Otevírací doba

 

Muzeum českého granátu Třebenice


Muzeum českého granátu v německém luteránském kostele v Třebenicích. Historické granátové šperky, repliky šperků Ulriky von Levetzow, expozice hradů Českého středohoří. Každoročně je před Muzeum navezen nový písek, přivezený z Podsedic, kde probíhá těžba granátů. V zahradě muzea tak můžete strávit příjemné chvilky a odnést si malý vlastnoručně nasbíraný "poklad", na který si můžete v pokladně muzea zakoupit miniaturní skleněnou lahvičku se zátkou.

Okolí: přímo nad Třebenicemi se tyčí zřícenina hradu Košťálov s nádhernými výhledy (z Třebenic po červené turistické značce).

Otevírací doba

Web

 

Rozhledna Červeňák


Horská Ejemova chata s rozhlednou na Červeném vrchu nad obcí Dobroměřice u Loun, postavená roku 1911, je oblíbeným výletním místem. Občerstvení, prodej suvenýrů, možnost přespání.

Nadmořská výška kopce je 271 metrů, rozhledna je vysoká 12 m. Nedaleko vrch Oblík (německy Hoblik), s výškou 509 metrů, s navazujícími vrcholy Srdov (482 m) a Brník (471 m).

Otevírací doba

Web

 

Zámek Velké Žernoseky
  © 2016 Alšík & Co. ~ All rights reserved. | Design by W3layouts