Lovosice & Alšík Škrpa

„Deset mužů na Mandl, deset ke Kašparovi, patnáct Pod palubu, obsadit výčep a držet do posledního muže!“
Geniální taktik Alšík Škrpa obsazuje strategické pozice v Lovosicích.

Lovosice

Lovosice (německy Lobositz) - město v severních Čechách s téměř 9 tisíci obyvateli

Lovosice

Město leží na levém břehu řeky Labe na úpatí Českého středohoří. Nejbližší horou je Lovoš, který tvoří přirozenou dominantu v panoramatu města.

Lovoš

Lovoš má na své vrcholové plošině turistickou chatu s restaurací, která pamatuje časy první republiky. Za druhé světové války sloužila nacistům jako pozorovatelna spojeneckých bombardérů. Výhled na Říp, Hazmburk, hrad Košťálov, Milešovku, Portu Bohemicu, Žernosecké jezero a oblouk Labe kolem Lovosic a Litoměřic.

Zámek

Zámek je původně renesanční, postaven asi za Jiřího ze Šlejnic někdy mezi lety 1545-74 jako dvoupatrová budova se dvěma rizality, zřejmě opevněná. Upraven po polovině 17. století raně barokně. Po požáru roku 1809 obnoven v prostší formě; odstraněno šest renesančních štítů a lunetová římsa, střecha snížena. Zámek původně tvořil střední část severní strany velmi rozsáhlého hospodářského dvora protaženého podél hlavní ulice (od východní linie kostela po Přívozní ulici), který byl po roce 1945 zbořen. V letech 1949-60 byl v zámku okresní úřad, později škola. Dnes Střední škola zahradnická, nepřístupný.

Kostel sv. Václava

Kostel Panny Marie a sv. Václava, dnes sv. Václava (Kostelní ulice) - starší kostel přestavěn raně barokně od roku 1658 (předpokládaný autor Giulio Broggio) nákladem obce a Černínů. Zcela jej přestavěl v letech 1733-48 Petr Antonín Versa. Velká oprava proběhla v roce 1933. Uvnitř kostela zachovalé fresky od litoměřického malíře J. F. Čecha z roku 1740. Přímo u kostela si můžete prohlédnout sochy z 18. a 19. stol. (sv. Jan Nepomucký, sv. Vavřinec, sv. Barbora, a sv. Florián).

Ubytování

Restaurace

Odkazy

Zámek Velké Žernoseky
© 2016 Alšík & Co. ~ All rights reserved. | Design by W3layouts