Klapý (Házmburk) & Alšík Škrpa

L. P. 1427 pod hradem Házmburk, rodovém sídle Zajíců z Házmburka: "Vítám vás, pánové, na každoročním honu na Zajíce."

Klapý

První písemná zmínka o obci pochází již z roku 1197, kdy Hroznata z rodu Hrabišiců odkázal část vsi klášteru v Teplé

Obec Klapý

Místo dnešní obce Klapý (Klepý, Cleppi) pod hradem Házmburk bylo osídleno už v době kamenné, název obce je možná keltského původu.

Koncem 19. století se část vrchu Hazmburk třikrát sesula a uvolněná suť poškodila obec - 1882 (beze škod na domech), 1898 (zbořeno 32 domů včetně školy) a 1900 (zbořeno 52 domů). K poslednímu menšímu sesuvu došlo v roce 1939 (naštěstí bez větších škod).

Hrad Házmburk

Hazmburk (Hasenburg, Hanžburek, Zaječí hrad) je položen na stejnojmenném vrchu v nadmořské výšce 418 metrů. Hrad byl založen zřejmě Lichtenburky, od roku 1335 do roku 1558 sídlem rodu Zajíců z Hazmburka.

Po dobu husitských válek byl hrad v katolických rukou. Panství přetínalo směr podél Ohře od Žatce a Loun na Litoměřice a ke Kalichu. Přirozenou polohou i mohutným opevněním tvořil hrad na svou dobu téměř nedobytnou pevnost, která ovládala celou krajinu. Jeho strategický význam byl zesílen tím, že Házmburkové drželi Libochovice a Budyni ležící na cestě z Prahy do Saska. Házmburk byl tak pevný, že při úvahách o bezpečném úkrytu kostelních pokladů z Pražského hradu se počítalo právě s ním. V r. 1440 sem byla skutečně dopravena drahocenná bohoslužebná roucha, která pak byla r. 1448 vrácena strahovskému opatu. Husité však tuto skupinu katolických opěrných bodů na dolní Ohři přece jen rozbili, a to v r. 1424, nejspíš v dubnu, kdy Žižkovo vojsko ovládlo Libochovice. Husitská vojska se v okolí pohybovala i v l. 1429 a 1431.

Kostel Narození svatého Jana Křtitele

Gotický jednolodní kostel, částečně upravovaný barokně (1779). V 19. století byla přistavěna novogotická hranolová věž.

Služby v obci

Odkazy

Fotogalerie

Zámek Velké Žernoseky
© 2015 Alšík & Co. ~ All rights reserved.