Alchymie

Obvykle se tvrdí, že alchymie byla předchůdkyní a kolébkou chemie, anebo právě naopak, že to byla doména podvodníků. Ani jedno, ani druhé není tak docela pravda. Již starověk a středověk měly velmi solidní znalosti z chemie – bez toho by nebyl možný rozvoj takových oborů, jako je zpracování rud a získávání kovů a jejich rafinace, výroba barviv, zpracování kůží, impregnace dřeva pro stavbu lodí, výroba mnohých druhů potravin (např. vaření piva) atd. Chemie se tedy rozhodně nezrodila až ze středověké alchymie. Na druhé straně je nesporné, že ačkoliv alchymie byla v zajetí mystiky a mnozí slavní alchymisté skutečně byli podvodníci, nelze alchymii tak zcela odsoudit. Hranice mezi rodící se chemií a alchymií nikdy nebyla zcela ostrá. Mnozí alchymisté se věnovali zcela upřímnému bádání a jsou jim přičítány i dosti důležité objevy i zdokonalení laboratorní techniky.

Bavor Rodovský mladší z Hustířan

Bavor Rodovský mladší z Hustiřan (1526 Hustířany – 1591 Budyně nad Ohří) byl český šlechtic a alchymista, zabýval se však i matematikou, astronomií a filozofií. Pocházel ze starého vladyckého rodu Rodovských z Hustiřan. Rodina nebyla bohatá a nemohla si dovolit poslat Bavora na univerzitu, proto se musel vše naučit sám. Naučil se mimo jiné německy, latinsky, matematiku, astronomii, filosofii, ale hlavně alchymii.

Za věno své manželky Voršily, se kterou se oženil r. 1566 koupil statek v Radostově, který pro dluhy musel později prodat. Poté se odstěhoval do Prahy, kde se také zadlužil. V tu dobu také od něj odešla jeho manželka i s jediným synem Janem.

Po roce 1573 působil u příznivců alchymie. Nejdříve u Viléma z Rožmberka, poté v Praze v dílně Rudolfa II. Závěr svého života strávil na zámku Budyně nad Ohří u svého přítele Jana Zbyňka Zajíce z Házmburka, kde napsal jednu z prvních českých kuchařek nazvanou "Kuchařství, to je knížka o rozličných krmích, kterak se užitečně s chutí strojiti mají".

Středověké kuchařské recepty

  © 2016 Alšík & Co. ~ All rights reserved | Design by W3layouts