Budyně & Alšík Škrpa

L. P. 1588, hrad Budyně nad Ohří: Po té, co omylem vyvolal ducha proslulého husitského hejtmana Alšíka Škrpy, který vyplenil veškeré zásoby alkoholu na hradě i v podhradí, opustil Bavor Rodovský z Hustířan nekromancerskou dráhu a nadále se již věnoval pouze sepisování knih kuchařských.

Město Budyně nad Ohří

Město nedaleko řeky Ohře; nejstarší písemná zmínka pochází z roku 1173; městem od r. 1996

Historie Budyně nad Ohří

Na místě současné Budyně nad Ohří bývala původní nepatrná osada neznámého jména již kolem roku 2000 před Kristem. Prvá písemná zmínka o Budyni je z roku 1173 a to v listině, ve si král Vladislav I. ponechává Budyni k vlastnímu užívání. To svědčí o tom, že v Budyni stál nejdříve přemyslovský knížecí dvůr. Později je doložen gotický vodní hrad, který byl jedním z královských dvorců Přemysla Otakara II. i Jana Lucemburského. Od krále koupil Budyni vlivný šlechtic Zbyněk Zajíc z Valdeka sídlící na nedalekém hradě Házmburk, a přestavěl jej ve stylu pozdní gotiky. Tím se Budyně stala pevnou součástí rodového majetku pánů z Házmburka.

Kostel sv. Václava

Kostel sv. Václava byl postaven počátkem 13. století na místě staršího dřevěného kostela. Koncem 15. století byla zvýšena kostelní věž. Roku 1775 přestavěn v barokním stylu, průčelí doplněno o sochařskou výzdobu. Závěr kostela si částečně ponechal gotickou podobu.

Kostel Panny Marie Sněžné

Na místě dnešního kostela Panny Marie Sněžné již někdy koncem 11., nebo začátkem 12. století stál kostel sv. Anny. Současný kostel byl vystavěn v gotickém stylu ve 14. století. Přestavěn byl počátkem 16. století Janem IV. z Hazmburka, kdy byla ke kostelu přistavěna věž. Barokní přestavbou prošel počátkem a koncem 18. století. Poslední přestavba roku 1882, kdy byla regotizována kostelní věž.

Kamenný most

Barokní most z let 1770-1773. Most býval osazen plastikami Krista na kříži a sv. Karla Boromejského od B. Edera. Donátorem stavby mostu byl Karel, kníže z Dietrichsteina.

Služby v obci

Odkazy

Zámek Velké Žernoseky
© 2016 Alšík & Co. ~ All rights reserved. | Design by W3layouts