Brozany & Alšík Škrpa

L. P. 1421, tažení na Litoměřice: “Brozany, Brozany... Jeden by čekal, že tu bude brod...”

Brozany nad Ohří

Městys Brozany nad Ohří se nachází v okrese Litoměřice, kraj Ústecký, při levém břehu řeky Ohře, zhruba 9 km jižně od Litoměřic

Historie

První písemná zmínka o Brozanech je z roku 1216, kdy je zmínka o prodeji statku v Brozanech. Původní románské zdivo lodi brozanského kostela však svědčí o jejich starší historii. Ve 13. století patřily Brozany mělnickým proboštům, kteří zde měli své purkrabí sídlící nejprve ve dvorci a pak v malé dřevěné tvrzi na ostrohu nad obcí.

Tvrz Brozany

Původně dřevěná tvrz ze 14. století, v 15. stol. již zděná (připomínána 1410), v 16. stol. přestavěna do podoby dvoupatrového zámečku Zikmundem Brozanským z Vřesovic. V r. 1563 byla vyzdobena figurálními sgrafity a nápisy. Jan Zbyněk Zajíc z Házmburka po r. 1601 zámek přestavěl, zvýšil o patro a zozšířil sgrafitovou výzdobu. Za Lobkoviců r. 1631 byl zámek vyndrancovám a vypálen saskými vojsky. Byl opraven, ale svého původního honosného vzhledu již nedosáhl. V roce 1880 vyhořel, byl snížen o dvě patra a zbytky sgrafit byly zakryty omítkou. Po druhé světové válce sloužil potřebám zemědělského družstva a poté Civilní obraně. V letech 2002 - 2005 byl opraven a slouží jako kulturní centrum obce. V sezóně je o víkendech přístupný veřejnosti.

Kostel sv. Gotharda

Členitý kostel je románského původu z 1. poloviny 13. století, přestavěný goticky a posléze renesančně v 16. století. Uvnitř pískovcové renesanční památky, zachráněné před zkázou sochařem Františkem Hnátkem.

Mlýn

Renesanční mlýn na tzv. mlýnské strouze, umělém rameni Ohře, vybudovaném v letech 1516 - 1528. Strouha začíná na hostěnickém jezu a po přibližně čtyřech kilometrech ústí zpět do Ohře pod Brozany. Vodní mlýn byl postaven koncem 16. století. V roce 1914 nechali mlynáři Jan a Václav Fabiánovi postavit vodní elektrárnu. Roku 1948 byl mlýn zestátněn, což způsobilo jeho rychlé zchátrání. Záchranu mu přinesla rekonstrukce pro účely archivu hydrometeorologického ústavu, který zde sídlí dosud.

Zaniklá vesnice Mury

Rozkládala se na Ostrově sv. Klimenta (mezi mlýnskou strouhou a Ohří), první zmínky pocházejí z 11. století. Ves r, 1146 daroval král Vladislav klášteru v Doksanech, Přemysl Otakar I. je prý dokonce povýšil na město. V roce 1432 však smetla Mury nebývale silná povodeň, z města zbyl jen kostel a dva domy - myslivna a rybárna. Obnoveny již nebyly, přeživší obyvatelé založili nedaleko osadu Nové Dvory.

Pístecký les

Přírodní rezervace - komplex lužních lesů v nivě dolní Ohře.

Služby v obci

Odkazy

Zámek Velké Žernoseky
© 2016 Alšík & Co. ~ All rights reserved. | Design by W3layouts