Břežany nad Ohří

Vesnice (157 obyvatel v roce 2011), část města Budyně nad Ohří

Historie Břežan nad Ohří

Břežany nad Ohří získaly svůj název zřejmě díky své poloze "na břehu" Ohře. Poprvé jsou zmiňovány v roce 1226. Podle dochovaných pramenů stávala obec blíže řeky, ale po katastrofální povodni v roce 1514, kdy meandry Ohře zaplavily a zničily i okolní vsi, byla postavena na novém místě výše nad řekou. Vlastnické vztahy přecházely mezi církevními majiteli (augustiniáni – kanovníci z Roudnice) a světskými majiteli (Zajícové z Házmburka, Šternberkové či Dietrichsteinové) až do roku 1850, kdy byla nahrazena vrchnostenská správa správou státní.

Kaple na návsi

Kaple na návsi Břežan nad Ohří (bez konkrétního zasvěcení) byla postavena v pozdně barokním slohu r. 1810. Rohy kaple jsou zdobené pilastry s volutami a čabrakami, okno v zadní stěně je rámováno pilastrovou edikulí. Střecha kaple je zakončena lucernou se zvonem, zakoupeným břežanskými r. 1829.

Kaplička Panny Marie

Kaplička Panny Marie se nachází v lesnaté stráni západně za vsí. Pochází z roku 1894. Kaple je zdobena lizénovými rámy, má trojúhelníkový štít s nikou, hrotitá okénka a dveře s vyřezaným letopočtem 1894. Pod kapličkou je pramen.

Zámek Velké Žernoseky
© 2016 Alšík & Co. ~ All rights reserved. | Design by W3layouts