Bludná pouť & Alšík Škrpa

Husitský hejtman Alšík Škrpa

Alšík Škrpa byl málo známým husitským hejtmanem údajně žijícím mezi lety 1378 až 1441 plus mínus deset let. Jeho přítomnost na Litoměřicku je poprvé zmiňována Léta Páně 1419, kdy jej Jan Žižka zval k sobě na sídelní hrad. V historických análech se dokonce zachovala přesná fráze, kdy Žižka píše Alšíkovi: "A stav se u mě, bratře, na Kalich!" Zápis tento je možné snadno dohledat, neboť je uveden vlevo dole. Podle následných kroků Alšíkových, které na první pohled nesmyslně křižují zdejší kraj, lze vyvozovat, že hejtman si vojevůdcovo pozvání špatně vyložil a i se svým zbrojným houfcem v několika příštích letech navštívil rozličná místa, především však krčmy a šenkovny. Jak se dále dozvídáme z historických zápisů, většinou nezůstalo u kalichu jediného a tím tedy dějepravci vysvětlují onu značnou potácivost, kterou hejtman i jeho věrní vykazovali po větší část bouří zvaných husitské. Po usilovném bádání a zkoumání, knihomolení, rozmluvami s potomky pamětníků, jakož i návštěvami krčem výše zmiňovaných si nakonec troufáme říci, že trasa Alšíkova zbrojného houfce byla náležitě zdokumentována a doloženy byly i významné činy hejtmanovy.

A tato trasa se před vámi právě otevírá, můžete kráčet krajem ve stopách Alšíka a jeho druhů. Budeme jen rádi, pokud vám tyto toulky přinesou poučení i pobavení.


Bludná pouť - turistická razítkovací soutěž

Poznávejte zajímavá místa našeho kraje

V letošním roce se můžete zapojit do turistické razítkovací soutěže - více ZDE


Bludná pouť - naučně zábavná trasa

Na webu se pracuje - pro ukázku pár prvních míst

Siřejovice ~ Vrbičany ~ Chotěšov


Zámek Velké Žernoseky
  © 2016 Alšík & Co. ~ All rights reserved. | Design by W3layouts